bob真人

学术活动

组合与信息交叉学术研讨会

作者:   来源:  时间:2020-08-09

组合与信息交叉学术研讨会

2020年8月9日,首都师范大学bob真人将通过网络会议主办组合与信息交叉学术研讨会。本次活动将就组合与信息交叉问题研究的最新动态和前沿信息进行深入探讨,交流最新的研究成果和应用进展,促进多学科交叉研究,推进“双一流”学科建设。

 

邀请报告人(按姓氏拼音排序)

陈晓峰(西安电子科技大学)       胡思煌(山东大学)

李  晖(西安电子科技大学)       上官冲(山东大学)

王子龙(西安电子科技大学)       魏恒嘉(以色列本古里安大学)                  

张  俊(首都师范大学)           张一炜(山东大学)               

 

报告时间:8908:30-12:00,  14:30-18:00

报告地点:腾讯会议号 641 455 687

会议组织者: 葛根年

 

首都师范大学bob真人